Článek

Vyhlášení 5. ročníku literární soutěže KKKV

V rámci letošního Týdne knihoven 3. – 8. 10., který pořádá již po patnácté Sekce veřejných knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), vyhlašuje Krajská knihovna Karlovy již 5. ročník Literární soutěže pro začínající autory.

Patronem letošního ročníku je český spisovatel, scénárista a režisér Martin Ryšavý, autor dokumentárních etnografických filmů. Nejvíce na sebe upozornil knihou Cesty na Sibiř (2008), která získala Magnesii Literu za prózu. V letošním roce pak získal druhou Magnesii Literu ve stejné kategorii za knihu Vrač. Z prvně zmiňované knihy je vybráno i motto letošního ročníku Literární soutěže KKKV
„Tak jsem se rozhodl pro cestu na Sibiř. Ale člověk, který se na takovou cestu vydává, by si měl dát svůj osobní život do pořádku, aby jeho putování za poznáním temných stránek světa nebylo jen maskovaným útěkem před prostými, dobře známými, ale naprosto nezvládnutými skutečnostmi."

Pravidla soutěže:
- soutěž je pro všechny amatérské začínající autory z celé ČR
- příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován
- nejnižší věková hranice je 14 let, horní se nestanoví
- kategorie - próza
- rozsah literárního díla - maximálně 5 normostran
- každý autor může zaslat pouze jediný soutěžní příspěvek (příspěvky se nevracejí)
- soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě (program Word)
- příjem soutěžních prací do 31. 12. 2011 prostřednictvím webového formuláře na webu KKKV www.knihovna.kvary.cz

- Každá soutěžní povídka musí obsahovat:
• Jméno povídky
• Jméno autora
• Bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora
• Potvrzení souhlasu s uchováním osobních dat pro potřeby soutěže a souhlasu s případným zveřejněním soutěžní povídky (v Almanachu soutěže)

Slavnostní vyhlášení vítězů - únor 2012.

Nezávislým hodnocením určí odborná porota deset soutěžních prací, které budou zveřejněny ve sborníku soutěže. Z těchto deseti vybere porota 3 nejlepší k posouzení patronovi soutěže, který rozhodne o jejich umístění na 1. - 3. místě.

OCENĚNÍ:
- Cena pro 1. místo (porcelánová plastika VLAŠTOVKA, poukázka na knihy dle vlastního výběru)
- Cena pro 2. a 3 místo (poukázka na knihy dle vlastního výběru)
- Zařazení 10 nejlepších povídek do tištěného sborníku soutěže.
Jejich autoři obdrží navíc podepsanou knihu patrona soutěže Martina Ryšavého.

Partnerem soutěže jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

 

Fotogalerie