Článek

PETR PAVLÍK - POUTNICE V LABYRINTU

  Výstava obrazů a objektů Petra Pavlíka v Galerii umění Karlovy Vary zcela volně navazuje na jeho letošní výstavu v Národní galerii ...

 

Výstava obrazů a objektů Petra Pavlíka v Galerii umění Karlovy Vary zcela volně navazuje na jeho letošní výstavu v Národní galerii v Praze. Odlišná koncepce, jiný výběr exponátů i exkluzívní prostředí výstavních prostor v Karlových Varech poskytne nové možnosti pohledu i interpretace již řadu let uzavřeného díla Petra Pavlíka.

Tvůrčí začátky Petra Pavlíka souvisí s umělecky velmi silnou a výraznou generací 70.let, která při respektování názorových i uměleckých odlišností tvorby (Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Václav Bláha, Tomáš Švéda, Jiří Beránek, Kurt Gebauer a další) mnohem později, v roce 1985, vytvořila Volné seskupení 12/15 - Pozdě, ale přece. Komplikovaná a zároveň hluboce intelektuálně založená osobnost Petra Pavlíka zkouší ohledávat, objevovat svět všemi dostupnými prostředky, nejen uměleckými, proto začíná psát filozoficko-kritické stati a zaujat teoretickou prací v polovině 90.let uzavírá své malířské dílo.

Pavlíkova tvorba je neustálé hledání tajemství a řádu bytí formulováním nevědomých představ a podnětů. Jeho umělecké myšlení bylo vždy ojedinělé, intelektuální. V každém novém obraze, kresbě, nebo objektu se stále znovu odehrává celá jeho dosavadní umělecká cesta. Pavlík nikdy nepracoval pouze na jednom obraze, ale na celé řadě takřka zároveň. Jeho obrazy a kresby se stále dějí, proces je podstatnou složkou každého z nich. Nejde tu však o dění jako historku, jako vyprávění příběhu, ale o dění se obrazu. Ve chvílích práce neměl Pavlík na mysli především vytvoření díla, ale sám proces jeho vzniku jako hledání a poznávání. Pavlík zároveň kupí i eliminuje, odkrývá i zahaluje a nechává nás tápat i tušit.

V obrazech Petra Pavlíka se jeví v nepřerušovaném procesu variabilita světa a jeho nepřeberné možnosti překvapení a úžasu. Prostory-krajiny, jejichž neuchopitelnost je podtrhována monochromní barevností, jsou zaplňovány i vyprazdňovány zároveň v jakési nejistotě usilovného hledání. Podobně i fantomaticky bílé sádrové objekty jakoby vystoupivší z obrazů dovolují snad stovky pohledů, v nichž mohou být považovány vždy za zcela novou skutečnost. Prostor v Pavlíkově tvorbě opustil novověkou podobu, je utvářen děním, pohybem, plynutím i prudkým těkáním. Je oním nepředstavitelným mnohorozměrným prostorem vesmíru tvorbou objeveným dlouho před soudobou fyzikou.

Vystavená díla jsou převážně z autorova majetku, několik obrazů je zapůjčeno z Národní galerie v Praze a ze soukromé sbírky. Výstava bude reprizována od 15. února do 17. dubna 2011 v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. V letošním roce vydala pražská Gallery obsáhlou monografii díla Petra Pavlíka. Kromě této publikace doprovází karlovarskou výstavu vlastní katalog s textem Ivana Neumanna, v grafické úpravě Evy Rundové, který připravila Galerie umění Karlovy Vary spolu s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

 

(napsala PhDr. Eva Neumannová)

25. listopadu 2010 – 30. ledna 2011, vernisáž ve čtvrtek 25.11.2010 v 17 hodin
otevřeno denně mimo pondělí 9.30 - 12 a 13 – 17 hodin; vstupné 30,-/15,- Kč