Článek

Prázdniny v krajské knihovně

Krajská knihovna Karlovy Vary připravila ve spolupráci se některými svými dlouhodobými partnery prázdninový projekt pro děti s názvem PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ.

Jednotlivé partnerské organizace připravily na každé všední dopoledne od 12. 7. do 23. 7. program pro některou z věkových skupin školních dětí a mládeže. Na své si přijdou ti nejmenší prvňáčci, ale také středoškolští studenti.
Všechny aktivity v rámci Prázdnin v knihovně budu probíhat v prostorách budovy krajské knihovny ve Dvorech, popřípadě v jejím nejbližším okolí - v areálu krajského úřadu.
V rámci projektu proběhnou přednášky a besedy na zajímavá témata například ekologie, astronomie, práce městské a státní policie, hasičské záchranné služby apod. Chybět nebudou ani praktické ukázky, interaktivní hry a soutěže. Všechny akce jsou zdarma pro děti i jejich doprovod.
Program na každé dopoledne je podle svého zaměření určen pro určitou věkovou skupinu dětí. V této souvislosti je třeba konstatovat, že zejména ti mladší by se měli programu účastnit s doprovodem dospělého. V průběhu konání akcí Prázdnin v knihovně za děti odpovídají jejich zákonní zástupci.
Partnery Prázdnin v knihovně jsou: ZOO Plzeň, o.s. Ostrovský Macík, HZS Karl. kraje, Lesy ČR a.s., Mensa ČR, Hvězdárna a radioklub lázeňského města, o. p. s., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Policie ČR, ZO ČSOP Berkut, Městská policie Karlovy Vary a Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Plzeň.